Vad plantera i slänt?

Lillemor

Jag har byggt en ny nedfart till mitt bostadshus som är en kustnära lantgård (Västkusten). Vägen ligger lite högt och längs vägen mot grannen bildas en slänt som också är vår gräns. Jag har lovat henne att plantera något fint i slänten som kompensation för "intrånget" i hennes siktlinje och som hindrar den för att bara bli tillhåll för tistlar och annat ogräs. Men vad?

Här blåser mycket, jordlagret i slänten är inte så tjockt och slänten vetter mot öster. Kan man plantera något där slänten möter backen (=gräsmatta) som sedan växer uppåt och täcker slänten? Runt våra hus har vi jordbruksmark och stengärdsgårdar där det växer murgröna och det är 300 meter till havet så jag tycker inte det passar med tujor eller liknande städsegröna växter. Skulle vara väldigt tacksam för ett förslag.

Med hälsningar Lillemor

Odla Svarar: 

Hej

Är slänten stor? Vad skulle du tycka om att plantera klätterhortensia, Hydrangea anomala var. petiolaris, på slänten? Klätterhortensian kan planteras där nere där slänten möter backen och växer sedan uppåt och täcker slänten så småningom. Du behöver cirka en planta per meter. Du får också hålla efter ogräs så länge, tills hortensian har hunnit etablera sig, sedan täcker den marken så effektivt att några tistlar knappast får en chans.

Är slänten inte så stor att klätterhortensian skulle platsa, så kanske kan du plantera ett gäng liten stefanandra, Stephanandra insica 'Crispa', på slänten. Dessa placerar du med cirka en meters avstånd över hela slänten och den växer sedan neråt och bildar en grön matta över slänten.

En ännu mindre växt är en matta av flocknäva, Geranium cantabrigiense . Väldig vacker, särskilt när den blommar. Vi säljer den i vår webshop och du kan titta på bilden här: Flocknäva 'Cambridge'. Du behöver 3 plantor per meter, alltså 9 plantor per kvadratmeter.

Med vänlig hälsning Sylvia