Vad för larv?

Katarina

Vad kan det här vara för larver? De äter tydligen ena sidan av bladet, så att det blir fula fläckar. Jag tror att larvernas gröna färg helt enkelt är bladgrönskan som syns genom den tunna huden. Runt larverna finns något slags slem eller gelé. De finns på en liten ek.

Odla Svarar: 

Det ser ut som bladstekellarver. Se här: Bladstekellarv

Sylvia