Vad kan man göra?

Hej!
Vi byggde hus på en kuperad tomt för 3 år sedan. På baksidan av huset har vi en brant slänt där översta lagret schaktades bort vid grovplanering av tomten. Problemet är att det ligger ett tunt lager sandhaltig jord på berg som gärna vill dras med vattnet när det regnar. Denna typ av jord sätter igen dräneringen och vi har istället försökt att dika av längst ner för att avleda vattnet.

Jag vet att det finns en hel del växter med rötter som kan binda, men det finns inte inte så mycket och bra jord att plantera i. Vad kan ni föreslå att man kan göra på en sådan har yta? Kan man göra någon form av terrass odling eller finns det växter som inte kräver så mycket?

Tacksam för svar!
Karin 

Odla Svarar: 

Du kan terrassera den, bygg med torvblock eller med murblock t.ex. Murblock kanske behöver gjutas fast i berget för att inte rasa om det är brant, men sedan har man ju bra terrasser att fylla med jord och plantera.

Annars kan du skala fram berget istället. Det kan vara väldigt vackert med berg i dagen och så kan man plantera stenpartiväxter, Sedum, taklökar etc. i de större skrevorna där man kan ha tillräckligt mycket jord.

Sylvia