Vad ha runt vårat lanne

Vi har nyss grävt ett lanne, men vill ha nåt runt så inte jorden rinner iväg. Vi har tillgång till järnvägsslipers. En del säger att det går bra, en del inte? Vad göra? Men tittar man i de flesta trädgårdar så ligger det slipers runt lannena. Tycker det är snyggt också.

Annica

Odla Svarar: 

Det är så att gamla slipers och även gamla telefonstolpar är nästan alltid impregnerade med kreosot eller CCA (=krom, koppar och arsenik).

Så här säger Miljö- och hälsoskyddskontoret om användandet av sådana:

”Det är tillåtet att under vissa förutsättningar använda kasserade slipers och telefonstolpar, men det är inte lämpligt att använda slipers och telefonstolpar i trädgården eller där barn ofta vistas, då de ofta innehåller kreosot, som bland annat klassificeras som cancerframkallande. Även gamla slipers innehåller kreosot, och varma dagar kan virket svettas kreosot.”

Så det är säkrare att använda kreosotfria s.k. trädgårdsslipers, som finns att köpa i vissa plantskolor och brädgårdar.

Sylvia