Vad är detta?

Trädgårdens Arne

Vi har fått en slingerväxt runt några blommor.

Växten har små blommor i knippen. När man följer stammen ser det ut som om den inte går till backen. Man kan repa av den lite då och då.

/Arne

Odla Svarar: 

Det är en snärjeväxt, Cuscuta, men bilden är så pass liten och otydlig att jag ser inte vilken art. Troligen nässelsnärja.

Det är en klorofyllfri parasit som sitter fast i värdväxten med små sugrötter.