Utrymme för fruktträd

Jag vill plantera äppelträd och körsbärsträd mellan mitt hus och tomtgräns. Det är 4 meter. Är det tillräckligt avstånd? Hur långt bör det vara mellan träden respektive mellan träd och husvägg?

Trädgårdsintresserad

Odla Svarar: 

Du bör välja småvuxna träd, kolla här: http://www.eplanta.com/E-markta_frukttrad_.asp

Det står vilket grundstam som används, välj sådana som ger småvuxna träd. Där står också avstånd etc. att läsa.

Sylvia