Undrar om det finns en praxis avseende tolkning av begreppet ”olägenhet” enligt Jordbruksbalkens Kapitel 3 paragraf 2

Björn Ånstrand

Följande är nuvarande läge: Grannen har en granhäck bestående av 22 granar placerade 5-10 cm in på granntomten på. Granarna är mer än 30 meter höga och vida och tar stor plats på vår tomt.

Sedan något år har granhäcken gjort att det inte går att odla i trädgårdslandet som ligger några meter från häcken eftersom granarna tar kraft ur jorden samt är mycket täta. Detta medför att trädgårdslandet sedan något år är i träda. På grund av tomtens läge och kupering är flexibilitet inte så stor var vi kan ha ett trädgårdsland så nu ligger odlingen av rädisor, morötter, rödbetor, ärtor mm nere.

• Jordgubbsplantorna flyttades längre in på tomten och snart är det dags att helt ta bort dem eftersom vi inte har plats någon annan stans.

• Bärbuskarna (vinbär, krusbär) samt plommon- och äppelträd bär inte frukt som förut.

• Vidare så har gräsmattan 3-4 meter in på tomten utmed häcken nästan helt dött och mossa tagit över, trotts att jag gödslat och försökt hålla den i trim.

• Om det nu skulle vara så att en av granarna skulle falla så olyckligt att den skulle ramla över huset eller på bil så är det vår försäkring som ska täcka en eventuell skada. Husförsäkringen kräver att det har blåst minst 21 sekundmeter vid tillfället för att de ska ge ersättning eller att jag har tecknar en tilläggsförsäkring på vår husförsäkring.

• Sist men inte minst så skuggar granarna så att tomten är 80-procentigt skuggbelagd september-april. Det jag nu har beskrivit upplever vi som tillräckligt för att klassas som ”olägenhet” enligt Jordbruksbalkens Kapitel 3 paragraf 2 och skulle vara mycket tacksam för ett utlåtande. Bifogar en skiss.

Tacksam för svar Björn 

Odla Svarar: 

Hej!

I jordabalken är stadgandet i 3 kap 1 § relevanta för detta fall att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen. Stadgandet i 3 kap 2 § talar om rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område om de t.ex. skadar din gräsmatta e.d. Dock skall ägaren först ges tillfälle att göra detta om åtgärden kan medföra skada av betydelse för honom. 
Träd som enbart skymmer eller skuggar faller dock utanför denna bestämmelse. 

Så du får tala med grannen om vilka olägenheter hans granhäck medför dig och på ett vänligt och övertygande sätt få honom inse problemet. Be honom ta ner häcken så att du kan utnyttja din trädgård eller t o m erbjud dig att göra det (men se till att få det på papperet först!)

Om det inte går att komma överens, kan du kanske få hjälp av kommunens miljöförvaltningsjurist. 

Här kan du läsa mer on grann-juridiken

Sylvia