Ulltussar på lärk

Jag har fått små "ulltussar" på mitt lilla lärkträd planterat i höstas. Jag tror det kan var barrlus från granarna i skogen intill. Kan jag göra något åt det (nyckepigor klättrar omkring). Jag har försökt dra av ullen, men det är mycket på vissa grenar. Hur ser barrlusen ut?

Inga-Lill

Odla Svarar: 

Ja, det kan vara någon sorts barrlus som har tagit "fel växt" i besittning!

Det lyckas sällan att dra bort ullen och det finns en larv under som man behöver komma åt. Men du kan pröva med såpsprit (3% lösning, från Garden Center) och behandlingen bör sättas in redan på våren så fort man upptäcker lössen. Bra om du inte skadar nyckelpigorna, för dessa är mycket effektiva mot löss!

Sylvia