Tulpaner i sten och lersand

Kan man ha tulpaner i sten och lersand?

Estefanya

Odla Svarar: 

Nja... det är nog alldeles för näringsfattig och torrt för att det ska blir bra i fortsättningen.

Om man köper nya, välgödda lökar så kommer de ju att blomma med sitt näringsförråd första året om man försörjer dem med vatten, men sedan finns det ingen näring att ta av för nästa års blomning. Så det blir nog en engångsföreteelse om man inte blandar in rikligt med humus och gödsel i denna jord.

Sylvia