Tuja - ny häck

Göran

Jag har en trettio år gammal Brabanthäck, (tuja) nu är den så risig att jag tänker sätta en ny Smaragd i vår i stället. Det är ca fyrtiofem meter det gäller, häcken står i sydvästlig riktning, oftast 70% västlig vind.

Jag kommer att ta bort den gamla häcken tidigt på våren, räknar med att ta bort den gamla jorden och fylla på ny, men vilken jord bör jag använda? Jag tänker grundgödsla men vilken gödsel bör jag använda, går det bra med Algomin? Hur brett och djupt bör jag gräva?

Vilket avstånd mellan häckplantorna bör jag använda mig utav om plantorna är ca 1,50- 1,80 m höga? Har tillgång till obegränsat med vatten.

Planteringen i förhållande till lutningen från ena gatuplanet till det andra - bör jag låta häcken följa lutningen av gatan (ca 25 meter), eller skall jag göra avsatser med vissa meter?

Häcken totala höjd nu är 2 m i 20 m, resterande har fått diagonal förhöjd 3,50 m meter på grund av tomtens sluttning.

En annan viktig fråga; utmed den den nuvarande häcken, ca tjugo meter, är det gammal järnvägsslipers i fyra lagers höjd ca femtio cm hög på grund nivåskillnad mellan tomt och väg, kan den slipersen vara giftig för häcken?

Mvh Göran

Örebro

Odla Svarar: 

Du får dra upp alla rötter noga och så kan du fylla på med en ny jord som är näringsrik och fuktighetshållande. Inte sandjord utan hellre lite tyngre. Har du möjlighet att få en bra kompostjord så skulle det passa fint. Blanda ordentligt med den gamla jorden.

Du får gräva ett "dike" på ca 50 cm djupt och lika brett och med mjuk, fin jord underst. I detta planterar du sedan tujorna med ca 1 m mellanrum och så får du passa med vatten så att de inte torkar ut under den ofta torra våren.

Vill du behålla slipers så kan du lägga en kraftig markduk mellan den och plantorna. Gamla slipers innehåller ju kreosot som är giftigt för människor och djur men knappast för växterna. Här kan du läsa mer om gamla stolpar (och slipers) (http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_352.pdf)!

Oftast blir det snyggt om man låter häcken följa lutningen. Men det blir förstås inte illa om man gör "trappsteg" av häcken heller, det beror ju på vad som passar bäst till omgivningen och huset mm.