Tuja häck

Jag har en tuja häck. För att skapa lite luft så bryter häcken av vid tre tillfällen med att det står ett träd. Nu har det ena trädet dött. Jag ska sätta ett nytt men vet ej vilket träd som kan trivas med att stå i en tuja häck som är ca 2.30 m hög. Har tänkt på syrenträd. Finns det fläderträd?

Hälsningar Mari Ståhl

Odla Svarar: 

Det är svårt att plantera in ett nytt träd i en fullvuxen tujahäck, man gjorde det säkert i samband med att man planterade häcken. Så tyvärr kan jag inte rekommendera det direkt in i häcken.

Om det däremot finns ett rejält hål i häcken för detta så då är det en annan sak, då kan det lyckas. Kanske en skogslönn, en rönn eller en fläder, samtliga på stam som höjer sig över häcken.

Sylvia