Trädrötter

Jag har sågat mer flera mindre träd/buskar på vår tomt. Det slumpar sig så att de har växt i en stenmur och därför är det inte lämpligt att använda stubbfräs. Finns det någon annan metod så man slipper framtida skott utan att gräva upp hela roten?

Mattias

Odla Svarar: 

Du kan pröva Eco-Plug: http://www.ecoplug.se/ på träd. På buskar fungerar nog Roundup.

Sylvia