Trädgrenar över tomtgränsen

Sten Tilander

Har en stor och gammal (200 år ?) tall vars grenar sträcker sig över grannens tomt. Han vill minska på mängden barr och kottar som faller ner. Själv ser jag helst att tallen får vara i fred. Kan grannen kräva att jag sågar ner stora grenar? Om jag inte gör det kan han då kapa allt som sträcker sig in över hans tomt ? Tallen skulle se stympad ut. Vad händer om jag inte gör nånting? /Sten

Odla Svarar: 

Hej!

Tyvärr är det så att grenar och rötter som sträcker över till grannens sida och vållar bekymmer har han rätt att ta bort. Men han måste föst påtala detta till dig och ge dig chansen att åtgärda det själv. Kan du erbjuda dig att städa barr och kottar hos grannen?

Det finns fall där trädens rötter tränger in på grannfastighet och på så sätt t.ex. skadar grannens gräsmatta, då har han möjlighet att i första hand be dig åtgärda detta och i andra hand åtgärda problemet själv. Men träd som enbart skymmer eller skuggar faller dock utanför denna bestämmelse. Att tallen skräpar ner är ett gränsfall.

I Jordbalken kan du läsa mer om detta, läs stadgandet i 3 kap 1 § att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen samt stadgandet i 3 kap 2 § om rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område.

Med vänlig hälsning Sylvia