Trädens rötter

Hej!
Vi håller på att anlägga en helt ny trädgård efter att vi har grävt ner en jordvärmekabel på tomten. Min fråga till dig är om jag kan plantera fruktträd, prydnadsträd och -buskar i närheten av den nedgrävda kabeln. Hur djupt sträcker sig trädens rötter? Och hur brett? Skiljer sig markdjupet beroende på träd- och busksort? Kabeln ligger mellan 1 meter och 1,5 meters djup.

Bianca

Odla Svarar: 

Jag rekommenderar inga träd intill kabeln, då dels når deras rötter djupare än 1 m, dels måste kanske trädet fällas om man senare behöver åtgärda kabeln. Men mindre buskar kan man däremot plantera där, särskilt rododendron och liknande, de har mycket ytliga rötter.

Sylvia