Tibast

Annelie Berggren

Jag har fått en liten tibastbuske, bara en stam, den vissnade ner och nu undrar jag hur den ser ut om den överlevt vintern. Den är planterad bakom en lekstuga och nu är det snöfritt där, men jag ser inget liv i den. Tog vi livet av den vid flytt eller kommer den igen`?

Odla Svarar: 

Hej!

Tyvärr kan jag inte svara på om den lever eller inte utan att kunna undersöka den.

Du kan repa lite med nägeln på stammen och se om den är grön och saftspäng under barken eller om den är torr och brun. I det sisthämnda fallet är den död på den höjden. Ni kan i så fall pröva att klippa ner den så långt stammen är brun och död, den kanske kommer igen från roten. 
F.ö. så är tibasten giftig, så bakom en lekstuga där barnen kan få för sig att smaka på den kanske inte är att rekommendera. 

Med vänlig hälsning 
Sylvia