Thuja Brabant

Hej Sylvia.
Är det en bra ide att investera i 20 meter Thujahäck som kommer att stå i nord-sydlig riktning om man som vi bor i zon 5-6.

Behöver något helst vintergrönt som häck. Någorlunda snabbväxande, åsså.

Johanna

Odla Svarar: 

Hur vore det med en granhäck!? Den helt vanliga Picea abies passar till häck, liksom vitgran, P. glauca. Plantera 3 plantor per meter. Eller om ni tar någorlunda stora plantor så blir det färdigt snabbare och kan planteras lite glesare. Tänk dock på att man inte ska toppa granarna innan de har nått önskad höjd, sidorna kan trimmas i juni-juli.

Sylvia