Tätning av dammduk mot berg

Carina

Hej! Hur tätar man en dammduk som går upp mot en lodrät bergvägg?

Carina

Odla Svarar: 

Hej Tveksam till om dammduk är lämpligt.

För all anläggning med dammduk rekommenderar jag att duken måste vara i ett stycke. Dessutom är dammduken bara ett tätningsskikt så om det frilagda berget kan komma att skada duken på sikt är det inte lämpligt med dammduk. Om du ändå väljer denna metod skulle jag jämna av berget genom att använda flera lager fiberduk, och/eller jämna till med sand under fiberduken, men det är naturligtvis ingen garanti att dammduken inte skall skadas.

Eventuellt kan man söka efter ett lim som fäster mot berg och dammduk, jag har ingen direkt hållbar rekommendation på detta. Tyvärr!

Det är svårt att säga direkt då jag inte ser bilden framför mig helt klar med hur berget ansluter till dammen. Hoppas du fått några hållbara råd att utgå ifrån.

Lycka till Leif