Tappa sav

Har några björkar, som jag länge tänkt tappa sav ur, vet ej hur man gör? Ska vara hälsosamt att dricka, enligt de två smålänningarna på Tv. Ett hål måste väl borras, snett upp, sedan ska man få det i en behållare? Hoppas du kan råda mej? Lämpligt göra det i mars månad. 

Mvh.Rolf i Hörby.

Odla Svarar: 

Avtappningen skall ske på våren når saven stiger som mest och det är vid lövsprickningen. I Skåne kan jag tänka mig att det är i slutet av april. Du får göra skåror i barken ända in till veden. Då skär man av kärlen som transporterar vattnet upp till kronan. Sedan får du göra en anordning för att samla ihop saven så att det droppar ner i ett uppsamlingskärl.

Göran