Täckbark kontra barkmull

Britt Larsson

Vad är det för skillnad mellan täckbark och barkmull innehållsmässigt/näringsinnehåll?

Odla Svarar: 

Täckbark är helt oförmultnad, grovt hackad bark av träd. Det bör du inte använda i jorden i rabatterna, eftersom förmultningsprocessen som fortsätter förbrukar väldigt mycket kväve. Däremot kan den användas på gångar och liknande för att dölja markduken.  

Barkmull är en finfördelad bark som legat några år och redan förmultnat en hel del. Den kan användas som jordförbättring för att ge grövre och luftigare struktur särskilt åt täta lerjordar. Barkmull kan man alltså blanda i den befintliga jorden. Är också fin som täckmaterial på rabatter och förhindrar till viss del att ogräset får fäste. Ersätter dock inte gödsling, man får tilläggsgödsla med stallgödsel e.d.

Sylvia