Ta skott/stickling från fläder

Går det bra att ta skott ifrån från fläder? Och om så är vad skall man tänka på?

Mwh
Putte!

Odla Svarar: 

Jadå, det ska gå. Sorter med tjocka skott förökas med vintersticklingar, de med tunna skott kan förökas med sommarsticklingar.

Den senare metoden är lättare: Stick in halvförvedade, ca. 15 cm långa pinnar 2/3 av längden i sand/torvblandad jord på sommaren, ställ ute i bänk e.d. skyddad plats och se till att de aldrig torkar. Efter någon månad kan du kolla försiktigt om det finns rötter, då kan de planteras i vanlig jord.

Sylvia