Syrenbuskar

Kerstin Wallin

Hur klipper man bäst syrenbuskar? Tre buskar vita planterades i en hörna 1980 och har blivit för stora nu på höjden. Har klippt de varje år men jag skulle vilja att det kom fler grenar neråt men det är svårt. Liknar buskträd. Idag är de ca 3 meter. Lägre och buskigare vill jag ha dom. Skall man klippa av blomklasarna när de vissnat?

Odla Svarar: 

De vissnade blomklasarna bör skäras bort direkt efter blomningen, för om de tillåts bilda frö, stjäl de kraft från nästa års blomning.

Under vintern gallras rotskott och svaga och skadade skott ut. Har man äldre, dåligt skötta buskar, skall man glesa ut dem successivt under några år genom att skära bort de äldsta och risigaste grenarna först, nästa år tar man några till och tillåter några nya rotskott att växa upp istället. Man fortsätter så tills man har förnyat busken. Om man istället mejar ner hela busken på en gång, resulterar det i en mycket kraftig rotskottbildning som ändå måste glesas och man får vänta längre på blomningen.

Sylvia