Syrenbakterios

Barbro Färnström

Har konstaterad syrenbakterios i syrenerna. Alla syrener i byn verkar vara angripna och det innebär väl att alla måste klippa ner det angripna antar jag. Hur sprider sig bakterien och stämmer det att syrenen riskerar att dö om vi inte bryr oss om att bekämpa bakterien? En del av stammarna i min syrenhäck har vitgrå och/eller laxfärgade fläckar. Hänger detta ihop tro?

Odla Svarar: 

Bakterien som orsakar syrenbaktirios är mycket vanlig i naturen. Angreppet gynnas av skador som kan ha orsakats av vind, hagel eller vårfrost. Om det sedan blir fuktig och varm väderlek så sprids det ännu mer. Fuktiga och frostlänta ställen bör undvikas, beskär inte under fuktigt väderlek och så kan man fråga efter motståndskraftiga, nya sorter. Det är ju nästan omöjligt att beodra alla grannarna också att klippa bort sjuka grenar, så man får göra vad man kan själv hos sig.

Syrenen dör inte knall o fall, men de nya skotten riskerar också att bli fula och infekterade om man inte tar bort de gamla infekterade. De vitgrå och/eller laxfärgade fläckarna hänger ihop med detta.