Syren

Varför blir de nya skotten på syrenen svarta och ramlar av?

Finns det något att göra åt det?

Mattias

Odla Svarar: 

Syrenbakterios! Tyvärr går det inte att bota, annat än att man tar bort alla angripna grenar. Alla åtgärder mot bakteriesjukdomar måste ske förebyggande, alltså att inte köpa sjuka växter utan certifierade, friska E-plantor.

Sylvia