Syren

Karin Sjöblom

Vill få en tätare syrenhäck. När och hur klippet jag syrenerna som blivit för höga?

Odla Svarar: 

Om det är en vanlig bondsyren, så kan du skära den ner till backen på vårvintern. Då kommer det att växa upp nya skott under sommaren som du sedan kan forma till en häck. Ge kogödsel på våren på stumparna. 

Sylvia