Svartfläcksjuka

Fråga 1. Svarta fläckar på rosenbuske, ej på blommorna, kommer det från jorden eller är det luftburet?

Fråga 2. Blommar Mosartros kontinuerligt, från juni fram till sen höst?

Ethel

Odla Svarar: 

1. Svartfläcksjuka är en svampsjukdom som gynnas av hög luftfuktighet och stillastående luft. Man bör i görligaste mån odla motståndskraftiga sorter, det brukar stå på etiketten i plantskolan.

Håll plantorna kraftiga och i god växt men ge inte för mycket kväve. Samla ihop och bränn angripna blad, särskilt på hösten, så att svampporeerna inte kan övervintra där. Svavelpreparat på våren har gett god effekt om man sprutar upprepade gånger.

2. Rosa 'Mozart' blommar praktiskt tagen hela säsongen, kan dock göra en kortare paus efter första floret mitt på sommaren.

Sylvia