Svarta vinbär

Jag har mjöldagg på vinbärsbusken. Kan jag anv. bären eller bör man låta bli? I så fall varför?

Hälsningar från en nybörjare.

Odla Svarar: 

Mögliga bär bör inte användas, de kan innehålla toxiner (mögelgifter).

Busken är förmodligen för tät om det blir mjöldagg. Eller så har den lidit av torka.

Sylvia