Svarta prickar på järnek

Förra året planterade vi en järnek. Nu har den fått svarta prickar på nästan alla löven och vissa löv har blivit gula och ramlar av. Järneken är planterad i söderläge. Den planterades i 50% jord och 50% ko gödsel.

Christel

Odla Svarar: 

Den har ev. drabbats av tjältorka under vintern, dvs. den har varit torr när solen har gassat på och marken isig.

Gillar inte kalk, så kogödsel var nog också i starkaste laget. Ge den lite torv och se till att den aldrig torkar ut.

Sylvia