Svarta fläckar i gräsmattan

Toini

Vad har hänt med vår gräsmatta? Ser ut som om den fått "svartrost". Svarta, kletiga fläckar (av ruttet gräs?) som sprider sig i stora områden, kommer underifrån det levande gräset. Kan det vara någon typ av mögel? Vad göra?

Vi har inte skött gräsmattan så väl de senaste åren. Tacksam för "diagnos" och förslag till behandling.

Vänligen Toini

Odla Svarar: 

Hej

Kolla om följande beskrivning stämmer: Fläckar med döda eller dåligt utvecklade plantor uppstår i gräsmattan. Skadan börjar med att svampen angriper rötterna som blir mörkbruna till nästan svarta. Rötterna omges av svampens grova, mörkbruna hyfer. Stråna blir så småningom svartbruna. Många olika gräsarter kan angripas. Högt Ph-värde i marken gynnar svampen.

Gödsla med Stroller Mossa eller annat surt gödsel.

MVH Jankov