Svar på odling av clivia

Ylva Isaksson

Mönjelilja trivs bäst i öster- eller västerfönster och tål inte stark vår- och sommarsol när den är som starkast. Söderfönster passar mycket bra under vintern. Från februari vattnas växten rikligare och ökningen bör ske stegvis, men låter alltid krukan torka upp mellan vattningarna. Ett tips är att inte öka vattentillförseln mycket förrän blomstängeln är cirka 15 centimeter lång. Det kan annars hända att den stannar kvar nere i bladrosetten och blommar nere mellan bladen. I september eller oktober minskas bevattingen till en nivå som under vintern övergår till mycket sparsamt, men aldrig så lite så att bladen skrumpnar ihop. Detta är trots allt en suckulent växt som klarar en torrperiod utan större skador. Från vår till höst ges ett tillskott av krukväxtnäring en gång i veckan, men under vintern tillförs ingen näring alls. Bästa temperaturen under större delen av året är runt 20°C, men under vintern ska det helst inte vara mer än cirka 10-15°C. Visst överlever den normal rumstemperatur även under vintern, men det är risk att det har negativ inverkan på blomningen. Efter blomningen, på försommaren, är det dags för omplantering. Mönjeliljan har ett kraftigt rotsystem, som kan beskäras så att åtminstone en tredjedel av rötterna tas bort. Se då också till att avlägsna alla skadade rötter innan plantan sätts i ny jord igen. Växten kan med fördel placeras utomhus om sommaren, på en skyddad och halvskuggig plats. Sköld- och ullöss är ohyra som vanligtvis kan angripa mönjeliljan, i synnerhet gäller det plantor som står varmt under vintern. OBS!: Denna växt är giftig och om man får i sig stora mängder av växten kan det ge förgiftningssymptom i form av kräkningar, diarré, svettning och andningssvårigheter. Då det är rötterna som är giftiga så är det inte direkt inbjudande till förtäring. Mönjeliljan kan bland annat förökas med frön, men det enklaste sättet är att plantera de sidoskott som så småningom utvecklas. Dessa tas försiktigt loss från moderplantan så att så mycket som möjligt av rötterna följer med, och detta görs lämpligen i samband med omplantering.

Odla Svarar: 

Den var bra, tack!