Svamp i rabatter

Maria Lundqvist

Har länge haft problem med en specifik plats i min rabatt (9x3 m). Jag har planterat tre olika träd häng, sälg och prydnads träd på samma ställe men inget vill överleva mer än två år. Det som dock finns i överflöd på höstarna är svamp just i området runt träden som dör. Allt runt omkring i rabatten frodas och mår bra även de två andra "träd" jag planterat i samma rabatt (Vinrött prydnads träd och uppstamad syren). Kan det vara svampen som påverkar träden men inget annat och isåfall vad gör man åt svampen?

/ Maria

Odla Svarar: 

Jag misstänker att du har gamla stubbar eller annat gammalt ved under marken. Kan du får bort det? Och svampen kan vara honungsskivling, en rötningssvamp som "åter" ved. Så det kan vara helt hopplöst att försöka plantera något träd just där, det kommer att bli angripen av svampen som förstör rötterna och därmed dör trädet. När du tagit bort det senaste trädet, kan du kan behandla stället upprepade gånger med svampmedel som finns att köpa i handeln. Säg att du troligen har honungsskivling i rabatten så att de kan sälja rätt svampmedel. Och så plantera inget träd där, ha en stor sten eller perenner eller vad som helst utom vedartade växter.