Svamp i landet

Jens Persson

Hej Odla! Vi bor i norra Roslagen och har fått en hel del oinbjuden svamp i vårt land (se bifogad bild). De verkar som synes även trivas med vinter och snö. Tre frågor angående detta: 1. Vad beror det på, är jorden för sur och/eller kan svampen komma från hästgödseln som vi haft på? 2. Vi har hört att sur jord inte bara är dåligt för växtligheten utan att det också kan göra att växterna tar upp mer gifter från jorden. Kan vi ge grönsakerna (som ändå växer hyfsat) till vår lille son? 3. Vad bör vi göra för att bli av med svampen och/eller förbättra jorden (kalk, aska)? Vänliga hälsningar Jens Persson

Odla Svarar: 

Du kan ha fått svamp från hästgödsel på flis, det är mycket vanligt. Men de är oftast rätt harmlösa, bara trampa ner dem så förmultnar de snabbt. 

Men det här ser ut att vara någon förmultningssvamp, kanske honungsskivling. Det kanske ligger en gammal stubbe med rot efter något borttaget träd under jorden och svamparna livnär sig på det multnande träet? Eller kanske har du dåligt förmultnad bark i jorden?

Att kalka i sådana fall hjälper inte så mycket, då svamparnas näring finns ju kvar och de gör faktiskt nytta genom att bryta ner det gamla träet. Men kalken hjälper mot den sura jorden så det är ändå bra att kalka. Lite aska gör inte heller skada men lägg inga stora mängder! 

Vill du bli av med dem så pröva att vattna med Atamon, d v s det flytande konserveringsmedlet som man använder till sylt och saft. Blanda ca 1 msk per liter vatten. 

Större svampar i land och rabatter kan försvinna inom något år om du ihärdigt plockar bort dem så fort de sticker upp upp. Kasta dem i brännbara sopor, inte i komposten.

Grönsakerna blir säkert ändå bra trots svamparna, men om du vill kan du odla egna grönsaker till pojken i obehandlade pallkragar e.d. i ny, ren jord.  

Sylvia