Svamp i gräsmattan

I gräsmattan växer beigevita något trattformade svampar som är 20-30 cm stora. De bildar en stig. Jag bor i södra Halland. Vad är detta?

Gerd

Odla Svarar: 

Det finns åtskilliga svampar som bildar häxringar och rader i gräsmattor.  Utan att ha sett svampen ifråga, så vågar jag inte gissa.

Men här i Göteborgs Botaniska är det just nu en svamputställning och man kan få svamparna artbestämda om man tar med sig några. Kanske en idé att komma hit och visa upp!

Se här för mer info: http://w3.goteborg.se/botaniska/

Sylvia