Svamp

Jag planterade en japansk blodlönn förra hösten bredvid en forsythia och nästan under ett krikon-träd. Nu på sensommaren har lönnen vissnat och dött. Stammen längst ner ser ut att ha några orangea prickar, är det någon svamp som dödat den? Tålde den inte krikonträdet? Vågar jag plantera något annat där...?

Anette

Odla Svarar: 

Ja, det låter som en svampinfektion! Den kan mycket väl ha kommit från krikonet, sjukdomen kan finnas dold i stammen även på den men har inte visat sig ännu. Men lönnen kan också ha varit sjuk redan från början och i så fall kan den ha smittat krikonet... vi hoppas på det bästa! Alla svampar trivs inte i alla sorters träd. Så jag tycker att du kan plantera perenner e.d. istället för vedartade växter under din krikon.

Sylvia