Stort äppleträd

Hej!

Vi har ett jättestort, gammalt (100 år) Gravensteinträd på vår lilla tomt. Vi behöver tyvärr byta VA-ledningarna ut till gatan, och jag är orolig för trädets rötter.

Där vi behöver gräva är ungefär i utkanten av trädets krona, vi kommer säkert gräva 3 meter ner i backen.

Vet ni möjligen om det kommer att skada trädet...? Finns det någon tidpunkt på året då det skulle kunna minimera skadan? Något annat vi bör tänka på?

Ska trädet beskäras nu i februari eller under JAS?

Mycket tacksam för svar!

Hälsningar Cecilia

Odla Svarar: 

Tyvärr är det så att trädets sugrötter ligger ungefär där kronans utkant finns. Så faran är att ni skadar dem om ni måste gräva just där. Men det gäller väl bara på en sida, så om ni tar det väldigt försiktigt så kanske det kan gå ändå.

Gräv om möjligt antingen på senhösten när trädet gått i vila eller på våren strax innan det börjar vegetera. Ha rötterna täckta med våta dukar ed. under tiden de är bara och jobba så fort som möjligt.

Sedan är det tidpunkten att beskära. Det går ju att beskära vilket som av de du nämner. Skillnaden är att om man vill begränsa storleken är JAS bättre, vill man stimulera nya skott, är vårvintern bättre.

Sylvia