Stormskada på päronträd

Stormen har knäckt en stor gren på vårt gamla fina päronträd (ca 60 år), nu hänger grenen där och dinglar fäst vid trädet nästan endast av lite bark. Vad ska jag göra? Jag har hört att päronträd får man absolut inte beskära på vintern, så hur kommer det att gå för vårt gamla träd? Kommer det att klara denna ofrivilla vinterbeskärning? Finns det något jag kan göra?

Susanne

Odla Svarar: 

Jag hoppas att den klarar sig... päron ska just beskäras på vintern, dvs vårvintern men det tar nog inte illa vid sig även om det nu blev lite tidigt.

Vad du kan göra nu är att ta bort grenen om den nu bara hänger i barken. Snygga till brottet lite om det hänger mycket slamsor av den, men det bästa kanske är att låta ytan vara som den är så läker den sig själv. Det är svårt att bedöma utan att ha sett "patienten".

Lycka till, än finns det hopp!
Sylvia