Storlek på Reine Claude d’Oullins?

Mia wheeler

Hej Hur stor blir ett plommonträd av sorten Reine Claude d’Oullins? Gärna ungefärlig mått på höjd och diameter. Grundstammen är A- kv co-p. Är det starkväxande eller svagväxande? På ettiketten står det P.cer. Vad betyder det? Vilken jordtyd och placering trivs den bäst i? Vänlig hälsningar Mia

Odla Svarar: 

Reine Claude d’Oullins är ett storvuxet träd, särskilt om det är ympad på en A-stam som ger stora träd. 

P-cert betyder producent certified, alltså självcertifiering hos odlaren. Du kan läsa mer om certifiering på E-plantans hemsida

Sylvia