Stora vinbärsbuskar

Jag har 8 gamla, stora vinbärsbuskar (både röda & svarta) med massor av bär, som måste flyttas snarast. Är det möjligt att flytta dem i början på augusti utan att de tar skada? Hur går jag bäst tillväga?

/Nina

Odla Svarar: 

Det är ju inte bästa tiden för flyttning. Du bör skörda bären först om du vill ha dem. Sedan måste du beskära dem kraftigt och lämna en fjärdedel företrädelsevis unga årsskott och sedan vattna flödigt så kan det lyckas.

Göran