Stödmur

Hej!
Ska till våren bygga en s.k. Megastone-mur. Den ursprungliga marken innan den fylldes med sprängsten var skogsbacke med blåbärsris, ljung, sten och små tallar. Stödmuren kommer att bli ca. 70 cm hög och "luta" mot en svag sluttning. Jag undrar nu om rötterna kan komma att "spränga" muren? Helst skulle jag vilja ha den snabbväxta Amelanchier spicata, istället för måbär. Vilket rotsystem passar bäst för denna typ av mur?

Växtzonen är 3 och full sol större delen av dagen.

Tack på förhand!
MVH
/Katarina

Odla Svarar: 

Tyvärr måste jag säga att måbär passar bättre. Häggmispeln blir dels mycket hög (oklippt), dels har den kraftigare rötter.

Men har du tittat på s.k. marktäckande rosor? Det finns många vackra sorter numera som skulle kunna passa bra, t.ex. 'Sommerwind'. Välj i så fall inte de allra lägsta sorterna, utan ta en sort som blir 50-70 cm hög.

Sylvia