Stamros, 'Ingrid Bergman'

Hejsan!
Jag har tänkt att köpa en stamros, Ingrid Bergman. Hur känslig är den jämfört med den "vanliga" rosbusken 'Ingrid Bergman'? Måste jag vintertäcka t.ex?

Den ska planteras på friland invid ett glest staket i soligt läge och jag bor i Stockholm.

Tack på förhand,
Monica Jansson

Odla Svarar: 

Stamrosor är alltid känsligare än busksorterna. De har ju det känsliga ympstället uppe i luften och fryser således lätt under vintern. Den behöver antingen böjas ner och täckas om det går eller paketeras in ordentligt inför vintern.

Sylvia