squash

Ewa Bostedt

Vad gör jag för fel? Mina squash blir få, har odlat dem över 20 år testat växthus och olika platser men icke, och blir det några blir det rutten topp. Så hur ska jag göra har t.o.m provat att sätta på komposten! Tacksam för svar Ewa!

Odla Svarar: 

Du vattnar väl inte direkt på plantorna? Vattna hellre på jorden, blöt inte ner bladen och blommorna. Använd också porös jord med kraftig kompostjord som gödning. Du odlar väl i varmt läge?  

Pumpor är krävande med avseende på näring, fuktighet och värme. Kompost och välbrunnen hästdynga utan torvströ vore bra att blanda i jorden, då pumpan inte vill ha så lågt pH-värde som torvströ kan ge. Dessutom behöver det vara varmt i bädden, så hellre mycket sand än mycket torv. Gödsla gärna med hönsgödselvatten under sommaren. Och så mycket sol, det gillar den.

Squash har separata han- och honblommor. Honblommorna har ett litet fruktämne under blomman, vilket hanblommorna inte har. Det måste alltså finnas både han- och honblommor som blommar samtidigt om det ska bli några frukter. 

Läs mer om odling här: Pumpor och squash

Många lyckas bra om de odlar squash i bänk, pröva! 

Sylvia