Spretig syrenhäck

Inger

Jag har en syrenhäck, ca 40 m lång, som är väldigt ojämn i höjd och ganska gles på några ställen. Kan man toppa den så att den blir jämn på höjden och när ska man i så fall göra det?

/Inger

Odla Svarar: 

Att toppa syrenhäcken hjälper nog inte, utan du bör dels ta bort gamla, risiga skott helt för att det ska komma nya, dels bör du ge syrenhäcken ny jord och gödsla.

Här kan du läsa hur man gallrar syrener (http://www.odla.nu/artiklar/ute/buskar-och-hackvaxter/syrener/).