Spireahäck

Har fått små gröna larver (ca 1 - 1½ cm långa) som äter upp allt grönt på häcken runt hela huset. Vad kan jag göra åt det?

De går tydligen inte på andra buskar.

Johan

Odla Svarar: 

Det låter som spireabladstekelns larver. Lägg ett lakan eller fiberduk e.d. under buskarna. Slå med käpp på buskarna så larverna ramlar ner och trampa ihjäl dem.

Sylvia