Spirea

Är det för sent klippa ner lite på häcken?

Gunnar

Odla Svarar: 

Vilken sorts spirea är det? Friväxande eller klippt häck? Klippta häckar kan man putsa även nu, större beskärning görs på försommaren.

Friväxande norsk- och brudspirea klipps helst direkt efter blomningen och man tar man bort gamla grenar ända nere på markytan och låter de yngre vara.

Praktspirea kan skäras ner totalt under vårvintern eller kortas ner. Övriga sorter beskärs också på vårvintern.

Sylvia