Spinn

Mona BackWigervall

Jag har ett olivträd som är angripet av spinn. Jag kan se näten. Bladen mörknar och faller av. Där den inte är angripen är den friskt grön och blommar. Med vänlig hälsning, Mona BackWigervall

Odla Svarar: 

Hej!

Undvik hård uttorkning och alltför höga temperaturer runt olivträdet, det är sådant spinn gillar. Duscha det ofta och duscha särskilt på bladens undersidor med ganska högt tryck. 

Pröva också med växtvårdsmedel, t.ex. insektssåpa eller vanlig såpa, 0,5 dl till 1 liter vatten + 1 tsk T-sprit.

Det finns biologisk bekämpning med rovkvalstert, Phytoseiulus persimilis och larven av gallmyggan Feltiella tetranychi. Rovkvalstret äter alla stadier av växthusspinnkvalstret, gallmyggans larv är specialiserad på att äta spinnkvalster och dess ägg. Finns att köpa på nätet.

Sylvia