Spaljéträd av plommon

Urban Eklöv
  1. Tänkte köpa ett svagväxande, litet plommonträd och binda upp det mot en spaljé på en vägg. i sydväst Vet att Blomsterlandet har haft ett som heter Violetta. Skulle det fungera? Eller är det bättre att köpa ett färdigspaljerat träd som är mycket dyrare. Kan man köpa ett spindelträd, skulle det fungera?

  2. Träd med rötter nära en vägg kanske kan påverka dräneringen runt huset. Har just gjort om källardräneringen med pordränplattor. Synpunkter?

Odla Svarar: 
  1. Spindelträd kan spaljeras, det funkar bra.

  2. Dränlagret brukar också vara väldigt torrt, så jag tycker att du ska ha ett par rader plattor närmast väggen och ha en fristående, stadig spaljé utmed väggen och spaljera på denna. Lättare även om man senare behöver måla huset. Kan ju göras som en "pergola", d v s att den upptill får ett par ribbor som stöder sig på väggen.

Med vänliga hälsningar Sylvia