Spaljé

Utefter grusgången till vår entré har vi en låg mur med en träspaljé ovanpå muren. På spaljén klättrar en mycket tät klematis (Viktoria) och en starkväxande ros (American Pillar). När vinden är stark är det stor risk att spaljén knäcks och hela växtligheten rasar. Vad kan vi göra för att stötta spaljén?

Anna

Odla Svarar: 

Denna fråga skulle säkert någon snickare bättre kunna svara på! Så ta hem en sådan så får han titta.

Sylvia