Sot på vindruvorna

Hej
Har två vinrankor i mitt kallväxthus. Varje högsommar täcks bladen av ett svart "sot". Rankorna ger frukt trots detta men allt blir mycket smutsigt. Vad kan jag göra för att slippa detta?

Kerstin Alm

Odla Svarar: 

Det är nog gråmögel du får på druvorna. Den höga luftfuktigheten i växthuset gynnar svampens utveckling. Försök sänka luftfuktigheten i växthuset genom ventilation (och ha dörren och luckorna öppna när det är möjligt) och reglera temperaturen mellan dag/natt så att det inte bildas kondens.

Ta bort angripna klasar med en gång, men gör det försiktigt, så att svampens sporer inte sprider sig.

Sylvia