Sorkangrepp på äppelträd

sten-anders granlöf

Hej

Har fått sorkangrepp på mina äppelträd där grenarna börjar.

Sten-Anders

Odla Svarar: 

Om angreppet inte är omfattande, d v s att sorkarna har gnagt runtom hela stammen, så är det nog ingen fara. Trädet vallar självt över skadan.

Sylvia