Sorkangrepp

Östen Ångman

Går det att rädda ett äppelträd med sorkangrepp på stammen strax under snönivån. Finns det något att smeta över där barken är borta?

Östen

Odla Svarar: 

Om skadan inte är särskilt omfattande, d v s att de helt har ringbarkat trädet, så brukar det läka av sig självt.

Sylvia