Sockerdricksträd

Hejsan!
Jag har några mycket gamla äpple- och plommonträd som har spruckit i stammarna. Sprickorna i träden är tillräckligt stora för att göra dem till "Sockerdricksträd".

Min fråga är nu om det går att fylla igen hålen och på så sätt rädda träden från att till slut blåsta omkull eller kollapsa. Ska jag borra hål för att avleda regnvattnet, hälla i ympvax eller som någon sa till mig: hälla i cement som man tydligen gjorde förr i tiden?

Med vänliga hälsningar
Ethel

Odla Svarar: 

Gamla äppelträd angrips inifrån av svampar som dödar innanmätet. De gör ingen egentlig skada eftersom vatten - och näringstransporter sker strax innanför barken. Det gäller dock att hålla insidan så torr som möjligt när stammen fått rörform. Att fylla med betong har man slutat med eftersom svamparna trivdes alldeles utmärkt i skarven mellan betong och trä. Kondensation på den kalla betongen gjorde att det var ständigt fuktigt. Betongen var naturligtvis till för att förstärka trädet men ett rör är lika starkt som en solid sten. Jämför grässtrån. Så gör hål uppe och nere så att du kommer åt att ta ut det förmultnade materialet. Då blir det ventilerat och torrt och svamptillväxten avtar. Du kan reducera kronan om den är stort och utgör ett vindfång. Annars kan trädet brytas sönder. Du kan göra hålet ganska stort så att det går att hämta sockerdrickan. Om du har tillfälle att besöka Rosendahl trädgård på Djurgården i Stockholm kan du se exempel på föryngrade träd med rörformig stam.

Göran